Zhejiang Yunyue Industry Co., Ltd
工場の情報
工場面積: 10,000 m2
雇用者の人数: 100 - 500
工場の住所: Jinyun Industrial Zone, Jinyun County, Lishui City, Zhejiang Province